Loading...

equipo hjælper dig med eftersyn

Synes du også det er svært at holde styr på de forskellige eftersyn dit udstyr skal have - og hvornår de skal udføres?
Har du afkrydsninglister med dine eftersyn liggende - og kan ikke lige huske hvor de er når de skal bruges?

Bare rolig - equipo hjælper dig med at få styr på det!

Med equipo app til Android og iOS kan du nu selv udføre dine eftersyn. Du behøver derfor ikke længere sende dit udstyr ud i byen og sparer derved både tid og penge!

 

Reglerne

Stærkstrømsbekendtgørelse 621.2 siger:

Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum
For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde.

 • Elektrisk håndværktøj
  Hovedeftersyn min. hver 6. måned, hvis dobbeltisoleret, ellers min. hver 2. måned i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 pkt. 621.2.
  Udføres af sagkyndig/instrueret.
 • Transportable stiger
  Hovedeftersyn minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
  Udføres af sagkyndig/instrueret.
 • Stillads
  Hovedeftersyn normalt hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
  Udføres af sagkyndig/instrueret. Fastmonterede over 2 meters højde efterses inden ibrugtagning. Udføres af opstiller.
 • Brandslukkere
  Hovedeftersyn min. hver 12. måned i henhold til bl.a. Beredskabslovgivningen og Bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr.
  Periodiske eftersyn af SPECIELT godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år.
 • Pallereoler
  Hovedeftersyn normalt hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet i henhold til Bekendtgørelsen om anvendelsen af tekniske hjælpemidler
  Udføres af sagkyndig/instrueret.

Kilder: SIK, Arbejdstilsynet, Industriens Brancearbejdsmiljøråd, Jakob Steinaa - Elkursus.dk